Co to oznacza? Na forum Unii Europejskiej będziemy opowiadali się przeciwko GMO – mówi wiceminister rolnictwa i dodaje: Mamy pełne prawo co do wypowiadania się w sprawie zmian legislacyjnych, przecież nie jest to prawo dane raz na zawsze. W Unii Europejskiej ważne są stanowiska społeczeństw. A te we Wspólnocie są wobec GMO generalnie negatywne.

Marian Zalewski skomentował także toczące się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości postępowania jakie wytoczyła Polsce Komisja Europejska w sprawie nieprzestrzegania przepisów dotyczących GMO. W tej chwili w ETS trwa postępowanie przeciwko Polsce w związku z naruszeniem prawa, mam tu na myśli, ustawę o nasiennictwie. Oczekujemy najbliższego posiedzeniu sądu. Myślę, że w procedurze unijnej zostaniemy zobowiązani do tego, aby przywrócić stan prawny zgodny z prawem unijnym. Co zresztą deklarujemy. Wiceminister Zalewski przypomniał, że trwają obecnie prace nad nową ustawą o GMO, która ma być zgodna z unijnym prawodawstwem.

Źródło: farmer.pl