- Projekt rozporządzenia przeszedł już wszystkie konsultacje międzyresortowe, przeszedł także, bez uwag, przez komitet stały Rady Ministrów. Dzisiaj kończy się etap obiegowy przyjęcia przez Radę Ministrów nowego rozporządzenia. Istnieje szansa, że w tym tygodniu zostanie ono przyjęte - mówi Adam Leszkiewicz.


Dodał, że gotowa jest już wycena KSC, wykonana przez konsorcjum, na czele którego stanął BZ WBK. Szczegóły wyceny, przede wszystkim cena akcji, zostaną jednak ujawnione dopiero w momencie rozpoczęcia procesu sprzedaży akcji.

- Kolejnym elementem jest prospekt emisyjny, który prawdopodobnie dzisiaj zostanie złożony do KNF. Chcemy, by w połowie września można było upublicznić prospekt i rozpocząć trzymiesięczny termin, w czasie którego będziemy się przygotowywać do rozpoczęcia zapisów na akcje. Potem nastąpi okres związany z zapisami - mówi wiceminister skarbu.

Chodzi o to, że po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego, informacja o ofercie zbycia akcji osobom uprawnionym musi zostać zamieszczona w dzienniku o zasięgu krajowym, w lokalnych dziennikach oraz w siedzibie spółki i jej oddziałach.

Przypomnijmy, że prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej nastąpi w trybie publicznym, co oznacza, że oferta zostanie skierowana do co najmniej 100 osób. Akcje zostaną zaoferowane plantatorom buraków cukrowych związanym z umowami kontraktacji z KSC oraz pracownikom spółki, do odpłatnego nabycia.

Do uczestnictwa w prywatyzacji KSC uprawnionych jest około 20 tys. osób, w tym około 1,8 tys. pracowników oraz ponad 18 tys. plantatorów.

Według oceny Ministerstwa Skarbu Państwa, KSC znajduje się obecnie w okresie optymalnym dla procesu prywatyzacyjnego. Spółka zakończyła działania związane z koncentracja produkcji i ma za sobą najtrudniejsze decyzje dotyczące restrukturyzacji.

W roku obrotowym 2009/2010 spółka wygenerowała 188 mln zł zysku netto. 88 mln zł, czyli 36,7 proc. zysku netto zostało przeznaczone na dywidendę dla akcjonariuszy.