Uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z wykorzystaniem środków elektronicznych przez rolników w ramach prowadzonych naborów oraz ich rozliczania było tematem piątkowego spotkania z Prezydium Porozumienia Rolniczego, przedstawicielami organizacji - członków Copa-Cogeca - wskazało w komunikacie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W rozmowach uczestniczyli też: zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) Tomasz Kuśnierek oraz Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka.

Wiceminister zapewnił, że przy składaniu wniosków przez rolników w systemach elektronicznych zastosowano już wiele uproszczeń.

- Od dwóch tygodni działa aplikacja, która za pośrednictwem profilu zaufanego jest pomocna przy procesie szacowania szkód suszowych, m.in. przez bazowanie na Ekonomicznym Bilansie Wodnym, wykorzystaniu georadarów i systemów satelitarnych. Sama aplikacja ma mieć docelowo jeszcze szersze zastosowanie - powiedział Kamiński, cytowany w komunikacie resortu.

Zwrócił również uwagę, że w przypadku pracowników sezonowych zostały wprowadzone rozwiązania ułatwiające regulacje dotyczące pomocnika rolnika.

- W KRUS i ARiMR trwają prace nad wprowadzeniem cyfryzacji we wszystkich obsługiwanych sprawach - napisał.

Podczas spotkania zwrócono także uwagę m.in. na skrócenie terminu rozpatrywania złożonych wniosków, system Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) oraz szybszą wypłatę suszowego. Poruszono także kwestie dotyczące spółek wodnych oraz pracowników sezonowych w szkółkarstwie, pomocy de minimis, uciążliwości produkcji rolniczej, a także nadmiernego stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt gospodarskich.

W komunikacie przekazano, że wiceminister Kamiński poinformował o zakończonych negocjacjach w sprawie unijnego planu działania na rzecz zrównoważonej gospodarki wspólnoty "Zielony Ład" oraz strategii: "Od pola do stołu" oraz "Bioróżnorodności", zachęcając jednocześnie do analizowania i składania przez organizacje rolnicze swoich propozycji i wniosków na temat tych dokumentów.