Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. pogłowie podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich w gospodarstwach o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych wynosiło:

- bydła – 5699 tys. sztuk i było wyższe o 104 tys. sztuk (o 4,1 proc.) od notowanego w 2002 r.,

- trzody chlewnej – 14295 tys. sztuk i spadło w stosunku do 2002 r. o 4151 tys. sztuk (o 22,5 proc.),

- owiec – 254 tys. sztuk i spadło w porównaniu do wyników z 2002 r. o 76 tys. sztuk (o 22,9 proc.).

Obsada zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych w 2010 r. wynosiła przeciętnie w kraju:

- bydła – 38 sztuk, tj. o blisko 5 sztuk (o 14,5 proc.) więcej niż w 2002 r.,

- trzody chlewnej – 95,3 sztuk, tj. niemal 17 sztuk (o 14,8 proc.) mniej niż w 2002 r.,

- owiec – 1,7 sztuk wobec 2 sztuk w 2002 r.

Na jedno gospodarstwo rolne powyżej 1 ha w 2010 roku przeciętnie przypadało:

- 3,6 sztuk bydła wobec 2,8 sztuk w 2002 r.

- 9 sztuk trzody chlewnej wobec 9,4 sztuk w 2002 r.

- 0,2 sztuk owiec, tj. analogicznie jak w 2002 r.