- Po konsultacjach społecznych wprowadzamy zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Zwiększamy wsparcie dla obszarów wiejskich - zapowiedział wiceminister Waldemar Buda, cytowany w komunikacie resortu.

Wiceminister wziął udział w czwartkowej debacie pt. "Zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa w nowej perspektywie unijnej oraz w Krajowym Planie Odbudowy", podczas XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP.

W informacji podano, że projekt KPO zakłada realizację inwestycji związanych ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym. W tym celu - jak wskazano - planowane jest tworzenie lub rozwój sieci centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rozwój rolno-spożywczych rynków hurtowych. Wsparcie otrzymają także inwestycje MŚP sektora rolno-spożywczego w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i ochrony środowiska.

Zaznaczono, że w zakresie budowy potencjału w sektorze żywnościowym, utworzonych zostanie sześć laboratoriów technologicznej infrastruktury badawczej. "Wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy zostanie skierowane również na inwestycje mające na celu wzrost bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów, w tym poprawiających bezpieczeństwo żywnościowe" - czytamy.

Zgodnie z komunikatem, planowane jest również dofinansowanie inwestycji w Odnawialne Źródła Energii, szybki internet czy wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych. Powstaną także systemy oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę.

Według MFiPR, rolnictwo otrzyma także pomoc z innych źródeł finansowania, przede wszystkim z polityki spójności oraz polityki rolnej UE na lata 2021-2027.