Wójt dotrzymuje słowa, W słoneczne popołudnie 9 października dokonano uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej w Przesieczanach. W przecięciu wstęgi wzięli udział: wójt Kazimierz Janik, jego zastępca Kazimierz Słabicki, przewodnicząca rady gminy Janina Słabicka, ksiądz dziekan dekanatu Zgorzelec Marcin Wesołowski, ks. proboszcz Rodryg Albin, ks. proboszcz Marek Reźny oraz sołtys Przesieczan Mirosław Zwoliński.

Ta niewielka miejscowość licząca 113 mieszkańców wzbogaciła się o świetlicę o powierzchni 181,4 m2 , w pełni wyposażoną kuchnię, siłownię z nowoczesnym sprzętem do ćwiczeń, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną i siatkówkę oraz plac zabaw. W ramach projektu wykonano również chodniki i miejsca postojowe z kostki betonowej. Koszt całej inwestycji wyniósł 857.955,83 zł z czego 500.000,00 zł to wkład Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodatkowo, z okazji otwarcia, wójt Kazimierz Janik sprezentował nową karuzelę do placu zabaw.

Po przecięciu wstęgi mieszkańcy Przesieczan oraz zaproszeni goście zwiedzili nowo oddany obiekt oraz zostali zaproszeni na biesiadę przygotowaną przez gospodarzy oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Świetlica na wsi spełnia różnorodne zadania. Jest wiejską agorą – punktem spotkań, gdzie odbywają się zebrania. Tu też pod okiem instruktorów z GOK dzieci i młodzież ma szanse rozwijać swoje sportowe i artystyczne talenty. Jest wreszcie miejscem, gdzie mieszkańcy organizują okolicznościowe imprezy. Można mieć pewność, że w Przesieczanach będzie w pełni wykorzystywana.

Źródło: farmer.pl