Szczegółowa ankieta dotyczyła takich zagadnień, jak zakres oferty inwestycyjnej, działania promocyjne gminy, zakres i jakość inwestycji własnych gminy, czy instytucjonalna i ekonomiczna infrastruktura biznesu w gminie. Ocenie podlega też dostęp do infrastruktury technicznej, organizacja obsługi inwestorów, proekologiczny charakter inwestycji w gminie i ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Jedna z części ankiety dotyczyła też otwartości miejscowej społeczności wobec inwestorów.

Weryfikacja opracowanej ankiety przez Komisję Konkursową i uzyskanie co najmniej 72 (na 100 możliwych) punktów jest warunkiem przejścia gminy do II etapu konkursu, w trakcie którego przeprowadzony zostanie audyt certyfikacyjny, oraz badanie losowo wybranych inwestorów, którzy realizowali lub rozpoczęli proces inwestycyjny na terenie gminy.

Z uczestnictwa w konkursie wynika dla gminy szereg korzyści - obiektywna weryfikacja gmin, uzyskanie niezależnej oceny inwestorów, poznanie swojej pozycji marketingowej na tle innych gmin uczestniczących w konkursie (analiza benchmarkingowa). Dodatkowo gmina uzyska raport wskazujący niezbędne kierunki usprawnień wewnętrznych w gminie, pozna niezależną ocenę zewnętrzną.
Dzięki udziałowi w konkursie „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” Wielka Wieś buduje także wizerunek gminy przyjaznej dla inwestorów, deklaruje stosowanie najwyższych standardów etycznych, a także może liczyć na szczególną promocję swojej oferty inwestycyjnej.

Władze samorządowe Wielkiej Wsi zauważyły potencjał tej podkrakowskiej gminy w tym zakresie i przekonane są, że udział w konkursie i zdobycie tytułu, godła promocyjnego oraz certyfikatu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” jest możliwe i przyczyni się do jeszcze szybszego rozwoju.

Aktualne informacje o przebiegu konkursu i jego kolejnych etapach dostępne są na stronie www.wielka-wies.pl

Gmina Wielka Wieś leży na południowym cyplu pasa Jury Krakowsko - Częstochowskiej, na północny zachód od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum). Część południowa gminy ma charakter łagodnie wznoszącego się płaskowyżu, część północna opada gwałtownie ku dolinom Prądnika, Kluczwody i Będkówki. Charakterystyczną cechą terenu są formy krasowe oraz liczne wapienne ostańce - skałki wznoszące się ponad pofałdowany teren rolniczy.

Teren Gminy ze względu na swe wysokie walory krajobrazowe i liczne atrakcje turystyczne jest miejscem sobotnio-niedzielnego wypoczynku i jest również oazą spokoju, gdzie wielu Krakowian postanowiło zamieszkać na stałe uciekając od wielkomiejskiego gwaru.

Siedziba władz Gminy znajduje się w Wielkiej Wsi. Gmina ma charakter rolniczy. Jest w niej ok. 1400 gospodarstw.

Źródło: Gmina Wielka Wieś