- Wraz ze wzrostem zasobów leśnych Podkarpacia wzrosło też pozyskanie drewna. W 2011 roku wyniosło ono prawie 1,9 mln m sześć., podczas gdy w 2002 roku w naszych lasach pozyskano niespełna 1,4 mln m sześć. - powiedział Marszałek.

Zasoby drzewne na pniu w krośnieńskiej RDLP szacuje się na 113,6 mln m sześc. W ostatnich 10 latach przybyło prawie 8 mln m sześć.

- Roczny średni przyrost w drzewostanach wynosi ponad 9 m sześć. na jeden hektar. Z kolei zasobność naszych lasów osiągnęła 287 m sześć. na hektar, a średni wiek drzewostanu 73 lata - dodał rzecznik.

Przypomniał, że 1/3 podkarpackich lasów 50-60 lat temu została zasadzona na gruntach porolnych. Obecnie trwa przebudowa ich składu gatunkowego.

- W miejsce np. sosny, czy olchy pojawiają się gatunki właściwe dla lasów południowo-wschodniej Polski jak: jodła, buk, jesion - dodał Marszałek.