Nagrodzeni tytułem Wielkopolskiego Rolnika Roku to Jan Drabina, Roman Frątczak, Mariusz Głombicki, Bronisław Koncewicz, Błażej Kułton, Florian Pasternak, Zdzisław Paszkiewicz, Piotr Prus i Tadeusz Zatylny. Gospodarstwa laureatów wyróżniają się nowoczesnością stosowanych technologii, dobrą organizacją pracy, dbałością o środowisko naturalne i wysoką estetyką.

Najlepszych rolników wyłoniono spośród 16 nominowanych do konkursu. Wyboru najlepszych wielkopolskich gospodarzy dokonała kapituła od przewodnictwem rektora Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Grzegorza Skrzypczaka.

Do konkursu zostało zgłoszonych 47 gospodarstw rolnych z 22 powiatów. Dominowały gospodarstwa nastawione na produkcję roślinną i zwierzęcą, głównie z rejonu południowo-wschodniej Wielkopolski.

Członkowie kapituły konkursowej, którzy wizytowali zgłoszone gospodarstwa, brali pod uwagę m.in. poziom produkcji, nowoczesność technologii, organizację gospodarstwa oraz racjonalność wyposażenia, ochronę środowiska i estetykę obejścia.

W ciągu 10 lat trwania konkursu nagrodę główną - statuetkę Siewcy - otrzymało ogółem 97 rolników. Do tej pory w konkursie uczestniczyło 800 rolników. Laureatami konkursu byli głównie producenci trzody chlewnej, bydła mlecznego, producenci warzyw, sadownictwa i szkółkarstwa.

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.