Urząd Wojewódzki w Poznaniu poinformował, że w naborze na rok 2021, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), rząd przyznał dla województwa wielkopolskiego ponad 240 mln zł dofinansowania. Dzięki temu wyremontowanych zostanie ponad 118 kilometrów dróg powiatowych (41 zadań) i 127 kilometrów dróg gminnych (101 zadań).

Umowy na realizację zadań podpisali w poniedziałek wspólnie z wojewodą wielkopolskim Michałem Zielińskim przedstawiciele 40 wielkopolskich samorządów z subregionu: konińskiego, poznańskiego oraz południowej Wielkopolski.

- Cieszę się, bo dzisiejsze umowy są zapowiedzią zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dróg i komfortu podróżowania. To realizacja jednego z priorytetów rządu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - zaznaczył wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Wśród inwestycji, które otrzymały dofinansowanie, znalazła się m.in. rozbudowa drogi gminnej Leonia-Stefania-Kamionka za kwotę ponad 2 mln 200 tys. zł. Za prawie 1 mln złotych w Przygodzicach w powiecie ostrowskim wyremontowana zostanie zaś ulica Kasztanowa.

Urząd Wojewódzki przypomniał, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest wsparciem realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

W poniedziałek w Poznaniu przedstawiciele sześciu wielkopolskich samorządów podpisali także umowy na utworzenie środowiskowych domów samopomocy. Łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 4 mln zł. Środki trafią do Ostrowa Wielkopolskiego, Turku, Goli, Gostynia, Dobieszczyzny i Rozalina.

Środowiskowe domy samopomocy to jeden z filarów wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Placówki te służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Dzięki ich działalności, uczestnicy ŚDS oprócz wsparcia wykwalifikowanej kadry psychologów czy terapeutów, uczą się czynności dnia codziennego i przygotowują się do samodzielnego życia.

Urząd Wojewódzki poinformował, że w regionie funkcjonują 74 środowiskowe domy samopomocy i jeden klub samopomocy. Jeden środowiskowy dom samopomocy, oprócz miejsc pobytu dziennego, posiada również 14 miejsc całodobowych.

Łącznie ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie wielkopolskim oferują 2548 miejsc, z czego 2534 to miejsca pobytu dziennego - w tym 15 miejsc w Klubie Samopomocy, oraz 14 miejsc pobytu całodobowego.