W bezpłatnie dostępnym serwisie znajdą się materiały edukacyjne dla przyszłych strażaków, platforma ma być też miejscem wymiany doświadczeń między drużynami w całej Polsce oraz między młodzieżą i instruktorami z Polski i innych krajów biorących udział w projekcie.

W Polsce jest ponad 6,7 tys. młodzieżowych drużyn pożarniczych, które zrzeszają blisko 87 tys. osób.

Przedsięwzięcie realizowane pod nazwą "Fire Cadets Plus" ("MDP Plus"), realizowane jest przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kwilczu (Wielkopolskie), wraz ze strażami pożarnymi z Chorwacji, Danii, Estonii i Hiszpanii. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Jak powiedział PAP pomysłodawca przedsięwzięcia i menedżer projektu Robert Klonowski, prace nad platformą e-learningową rozpoczęły się jeszcze przed pandemią, ale dopiero poprzedni rok pokazał, jak bardzo jest ona potrzebna.

- Młodzieżowe drużyny pożarnicze nie mają obecnie żadnego narzędzia e-learningowego, które umożliwiałoby im pracę dydaktyczną w warunkach pandemii, gdy bezpośrednie spotkania są niemożliwe - powiedział PAP Klonowski.

Według założeń projektu, platforma będzie bazą wiedzy nt. ważnych dla MDP w Polsce i przydatnych dla zagranicznych partnerów zagadnień tj. prewencja i integracja społeczna, taktyka działań ratowniczo-gaśniczych, nauka o sprzęcie pożarniczym, kwalifikowana pierwsza pomoc, sport pożarniczy, wychowanie obywatelskie. Znajdzie się tam bank dobrych pomysłów oraz forum dyskusyjne.

- Platforma będzie zawierała treści edukacyjne tworzone przez ekspertów, opiekunów drużyn pożarniczych oraz przez samą młodzież. Przyszli kandydaci na strażaków będą tu mogli prezentować swoje dobre pomysły, własne filmy edukacyjne. Dzięki współpracy międzynarodowej będziemy mogli zobaczyć, jak pracują inni i pokazać innym, jak my pracujemy - powiedział Robert Klonowski.

Platforma zostanie przygotowana w pięciu wersjach językowych. Będzie umożliwiała interakcję między użytkownikami. Projekt zakłada także uruchomienie aplikacji mobilnej na smartfony. Serwis ma być dostępny bez konieczności wnoszenia opłat i bez rejestracji.

Klonowski przyznał, że nie znalazł w Europie podobnego narzędzia, stworzonego z myślą o przyszłych strażakach.

Realizacja projektu potrwa dwa lata, platforma zostanie uruchomiona w 2023 roku. Wersja robocza będzie gotowa w 2022 roku - młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą się zgłaszać do wzięcia udziału w testach pilotażowych.

W 2020 roku w Polsce funkcjonowało 6738 młodzieżowych drużyn pożarniczych, zrzeszały one 86 715 osób. Robert Klonowski podkreślił, że rośnie liczba dziewcząt w szeregach MDP - stanowią one już blisko 40 proc. składu drużyn.

Młodzieżowe drużyny pożarnicze powoływane są przez zarządy OSP. Tworzone są w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP lub zawodowej służby w szeregach PSP.

MDP skupiają w swoich szeregach głównie młodzież z terenów wiejskich. Klonowski podkreślił, że pełnią bardzo ważną rolę, ucząc młodych ludzi nie tylko działań ratowniczych, ale i zachęcając do działalności wolontariackiej, działań prospołecznych, poprawy sprawności fizycznej i kształtowania świadomości patriotycznej.