Zielone Świątki - święto Zesłania Ducha Świętego - jest jednym z najważniejszych świąt kościelnych, jednak obrzędy z nim związane wywodzą się z pogańskich obyczajów powitania wiosny. Było to święto związane ze zmianami zachodzącymi w naturze, wiosennymi porządkami, zakończeniem zimy oraz przygotowaniem się do prac polowych. Najważniejszym zwyczajem Zielonych Świątek było i jest majenie domów, czyli przystrajanie domostw zielonymi gałęziami. Miało to na celu zapewnić urodzaj, a także ochronić przed urokami, które rzucały złe duchy. Zasiane pola obchodziły procesje, niesiono chorągwie i obrazy święte, śpiewano przy tym pieśni nabożne składając modły o bożą opiekę nad plonami. Po gospodarskich obowiązkach przychodził czas na zabawy. Organizowano je w domach i zagrodach ale też na polach przy ogniskach, muzyce i tańcach. Zielone Świątki od około stu lat obchodzi się w Polsce jako Święto Ludowe, święto ruchu ludowego.
 
Głównym założeniem Wielkopolskiego Święta Wsi jest zapewnienie radosnego i atrakcyjnego wypoczynku świątecznego będącego połączeniem majówki i zabawy tanecznej. Naszym celem jest propagowanie wśród mieszkańców Wielkopolski unikalnych tradycji kulturowych obszarów wiejskich, dając możliwość uczestnikom spotkania poznania bogatej historii swoich przodków i umocnienia postaw patriotycznych.
 
Wielkopolskie Święto Wsi poprzedzi Regionalna Wystawa Koni.
 
Główną uroczystość rozpocznie w południe Msza Święta polowa w intencji mieszkańców wielkopolskich wsi, po jej zakończeniu rozpoczną się uroczystości związane z Wielkopolskim Świętem Ludowym. W trakcie biesiady odbędzie się degustacja tradycyjnych potraw wielkopolskich, jak również zapoznanie uczestników z tradycyjnymi obrzędami i zabawami związanymi z Zielonymi Świątkami. Festyn Zielonoświątkowy będzie okazją do uhonorowania i odznaczenia wielkopolskich rolników oraz wystąpienia osób odpowiedzialnych za rolnictwo w naszym województwie, jak również producentów, przetwórców dobrej wielkopolskiej żywności i rękodzielnictwa. W dalszej części przewidujemy imprezę plenerową w formie festynu rodzinnego połączoną z Festiwalem Satyry Ludowej, w której udział wezmą amatorskie kabarety z całej Wielkopolski. Biesiadę zakończy zabawa ludowa.

Źródło:farmer.pl