W ramach projektu „Internetowe centra edukacyjno-oświatowe na wsi” w budynku Straży Pożarnej w Trójcy uroczyście rozpoczęto działalność INTERNETOWEGO CENTRUM EDUKACYJNO-OŚWIATOWEGO w świeżo wyremontowanych pomieszczeniach.

W uroczystym otwarciu wzięli m.in udział Wójt Kazimierz Janik, jego zastępca Kazimierz Słabicki oraz Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Janina Słabicka. Byli także członkowie Rady, pracownicy Urzędu Gminy oraz sołtysi. W trakcie spotkania zaprezentowano możliwości Centrum w dziedzinie nauczania na odległość.

Zgodnie z założeniami najważniejszą funkcją Centrum jest kształcenie wszystkich chętnych w różnych formach, w tym dostarczanie wiedzy, organizowanie procesu edukacyjnego oraz potwierdzanie posiadanej wiedzy stosownymi egzaminami. Nie trzeba wyjeżdżać do odległych szkół, by móc zdobywać wiedzę.

Na osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje lub posiąść nowe umiejętności czeka sprzęt komputerowy, meble i materiały dydaktyczne umożliwiające jednoczesną edukację 11 osób (w tym jedno stanowisko przenośne z projektorem multimedialnym) oraz szerokopasmowe łącze internetowe. W przypadku imprez kulturalnych pomieszczenia Centrum umożliwią uczestnictwo nie mniej niż 20 osób. Zgodnie z założeniami najważniejszą funkcją Centrum jest kształcenie w różnych formach, w tym dostarczanie wiedzy, organizowanie procesu edukacyjnego oraz potwierdzanie posiadanej wiedzy stosownymi egzaminami.

Aby zwiększyć dostępność swojego działania dla Beneficjentów, Centrum działa w godzinach:

• 17-21 w dni powszednie
• 12-22 w soboty i niedzielę

Centrum będą działało do 30 września 2013r.

Informację sporządził: Mirosław Kłys

Załączniki:
064-08-centrum1.jpg
064-08-centrum2.jpg
064-08-centrum3.jpg
064-08-centrum4.jpg

W przypadku dalszego zainteresowania tematem,
proszę o kontakt:
mail: opir@gmina.zgorzelec.pl
tel. (075) 77 214 41

Źródło: Gmina Zgorzelec