W ramach projektu Wirtualny biznes przewidziane jest udzielenie kompleksowego wsparcia osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo z terenów wiejskich i miejskich (do 25 tys. mieszkańców) zamierzającym podjąć działalność gospodarczą polegającą na założeniu e-firmy (opartej w przeważającej części na aplikacjach internetowych).

Wsparcie obejmuje między innymi szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (komponent obowiązkowy) oraz pomoc finansową w postaci jednorazowej dotacji do wysokości 40.000 zł i wsparcie pomostowe finansowe (w wysokości 1100 zł miesięcznie przez okres 6 lub maksymalnie 12 miesięcy).

Natomiast program ,,Spełniona w biznesie'' przeznaczony jest dla kobiet powyżej 45 roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w obszarze nie związanym z produkcją roślinną lub zwierzęcą.

Priorytetowo traktowane będą kobiety  zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców, bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy oraz zagrożone utratą pracy tj. zatrudnione w przedsiębiorstwach postawionych w stan likwidacji bądź będące na wypowiedzeniu.

Źródło: farmer.pl