Pragniemy poinformować, że 29.09.2011r. Władze Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie podpisały umowę na wyłączność z międzynarodowym inwestorem branżowym. Kopia umowy została przedstawiona Pani do wglądu, jako pełniącej funkcję męża zaufania, powołanego przez Komisję Dialogu Społecznego przy Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Zgodnie z treścią wspomnianej umowy i w zgodzie z obowiązującym prawem, zarówno termin jak i sam fakt rozpoczęcia procesu wypłat dla rolników uzależniony jest od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz banków, wierzycieli Zakładów.

Pozytywna decyzja wymienionych stron jest warunkiem koniecznym do zamknięcia transakcji z inwestorem i realizacji zobowiązań wobec rolników. W przypadku pozytywnej decyzji wymienionych instytucji, proces płatności rozpocznie się niezwłocznie i będzie realizowany
w trybie pilnym.

Jednocześnie Władze Zakładu pragną wyrazić opinię, że pozyskanie stabilnego i wiarygodnego inwestora, nieobecnego do tej pory na rynku polskim, będzie miało bardzo ważny, społeczny wymiar. Pozytywna finalizacja transakcji nie tylko zabezpieczy źródło dochodu dla 300 pracowników i ich rodzin, ale także pozytywnie wpłynie na pozycję rolników, plantatorów rzepaku w całej Polsce.