Resort skarbu poinformował, że zgłoszenia można składać w MSP do 16 maja. Wadium uprawniające do udziału w aukcji wynosi 57 tys. zł. Cena wywoławcza pakietu to ponad 571 tys. zł.

Spółka zajmuje się głównie pośrednictwem w obrocie zwierzętami. Prowadzi skup zwierząt do uboju i dalszego przerobu materiału zwierzęcego. Dodatkową formą działalności przedsiębiorstwa jest przygotowywanie i dystrybucja drewna opałowego.

Prywatyzację w drodze aukcji umożliwia nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z grudnia 2008 r., dzięki której inwestorzy mogą kupować całe spółki, a nie jak wcześniej do 10 proc. udziałów