Kończy się kolejny, istotny etap prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Jeszcze tylko do 4 listopada osoby uprawnione, czyli pracownicy KSC S.A. oraz plantatorzy związani ze Spółką umową kontraktacyjną, mogą składać wnioski o dofinansowanie przez Spółkę zakupu 20 proc. akcji w transzy preferencyjnej. Wnioski będą przyjmowane w Oddziałach Spółki, Siedzibie w Toruniu i Biurze w Warszawie - zgodnie z miejscem zatrudnienia lub umową kontraktacji. W miejscach tych oraz na stronie internetowej Spółki można również znaleźć wzory formularzy wniosków do wypełnienia.

- Zauważamy bardzo duże zainteresowanie prywatyzacją ze strony naszych pracowników i plantatorów. Pożyczka na pierwszą ratę za akcje zakupione w transzy preferencyjnej ma dodatkowo ułatwić zainteresowanym zostanie współwłaścicielem największego producenta cukru w kraju - mówi Marcin Kulicki, prezes Zarządu KSC S.A. - Zainteresowanym pożyczką staramy się pomóc maksymalnie upraszczając wszystkie procedury. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości przy wypełnianiu formularza, pomocą służą pracownicy oddziału oddelegowani do przyjmowania wniosków oraz inspektorzy surowcowi. Bardzo istotnym ułatwieniem dla zainteresowanych zakupem akcji jest możliwość udzielenia pełnomocnictwa na podstawie którego upoważnieni pracownicy KSC S.A. dopełnią wszelkich formalności w imieniu uprawnionego plantatora lub pracownika. Oznacza to, że aby wziąć udział w procesie wystarczy jedna wizyta w oddziale Spółki - dodaje prezes Kulicki.

W prywatyzacji KSC S.A., Skarb Państwa oferuje osobom uprawnionym łącznie 777 781 217 akcji, stanowiących blisko 79 proc. kapitału zakładowego Spółki. Oprócz transzy preferencyjnej, akcje Spółki będę również oferowane w transzy standardowej, w liczbie 464 735 609.

W obu transzach zapłata za akcje może być dokonywana w ratach przez 7 lat. Wyróżnikiem transzy preferencyjnej jest właśnie możliwość zaciągnięcia przez osoby uprawnione pożyczki, której udziela sama Spółka. Spłata pożyczki powinna nastąpić nie później niż rok od zapłacenia ostatniej raty za akcje (czyli nie później niż w ósmym roku).

Zapisy na akcje rozpoczną się jeszcze w tym roku (20 grudnia 2011 r.) i będą trwały 3 miesiące - do 20 marca 2012 r. Będą one przyjmowane w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego i wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego. Kolejnym krokiem będzie przydział akcji oraz zawieranie z poszczególnymi osobami uprawnionymi umów zbycia akcji przez Ministerstwo Skarbu Państwa (od 20 czerwca do 20 września 2012 r.).