- Wody Polskie prowadzą stałą weryfikację formalno-prawną czynnych i nieczynnych urządzeń służących do odprowadzania do rzek ścieków lub wód opadowych i roztopowych, jednostki Wód Polskich kontynuując działania związane z porządkowaniem kwestii legalności przelewów burzowych i urządzeń służących do odprowadzania ścieków, do dnia dzisiejszego weryfikacji poddały 17 048 urządzeń, które nie miały uregulowanego stanu formalno-prawnego lub nieznany był właściciel urządzenia wodnego, w tym w dorzeczu Odry 5816 - podkreślono w czwartkowym komunikacie.

Według Wód Polskich prowadzone działania na chwilę obecną obejmują: identyfikację wylotów - 17 048, w tym w dorzeczu Odry - 5 816; pozwolenia regulujące korzystanie z wód w stosunku do 11 632 wylotów, w tym w dorzeczu Odry - 3 500.

Liczba wylotów, w stosunku do których PGW WP podjęły działania formalno-prawne - 1 994, w tym w dorzeczu Odry - 503. Wody Polskie podały, że liczba potwierdzonych nielegalnych wylotów to 1432, w tym w dorzeczu Odry - 282.

Aktualnie pracownicy Wód Polskich prowadzą 286 spraw, w tym w dorzeczu Odry 84, związanych z wyegzekwowaniem zgodnego z prawem korzystania z wód i wykonania urządzeń wodnych. Wśród powodów zanieczyszczenia polskich rzek wymienia się m.in. skażenia biogenami rolniczymi, ściekami przemysłowymi i bytowymi oraz odpady, w tym substancje ropopochodne i plastik - podano na stronie instytucji.

"Wody Polskie informują inspektoraty ochrony środowiska, które są odpowiedzialne za pobieranie i badanie próbek wody, a w sytuacjach wymagających interwencji także zawiadamiana jest policja. O kontrolach na danym terenie informowane są również samorządy. Troska o systematyczną poprawę stanu wód w Polsce to wspólny interes wszystkich instytucji i mieszkańców" - podkreślono.