"Wody Polskie przekazały do publikacji ogłoszenie o zamówieniu na +Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz opracowań towarzyszących dla inwestycji pn.: Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka - SW Siarzewo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji+" - przekazano w komunikacie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jak oceniono w informacji, "to ważny krok w kierunku realizacji inwestycji, która będzie pełniła wiele funkcji".

Wody Polskie wyjaśniły, że "postępowanie zostanie ogłoszone, jako dialog konkurencyjny w ramach postępowania w procedurze unijnej (DUUE)". "Dialog konkurencyjny jest trybem skomplikowanym i etapowym, może potrwać nawet kilka miesięcy od ogłoszenia. Postępowanie jest powyżej progów unijnych, zatem wykonawcy mogą się zgłosić właściwie z całego świata" - podkreślono w informacji.

Odnosząc się do znaczenia budowy Stopnia Wodnego w Siarzewie, Wody Polskie zaznaczyły, że "celem inwestora jest zbudowanie progu piętrzącego, a nie zabetonowanie Wisły". "Zbiornik będzie utworzony tylko w ramach naturalnego koryta, z obwałowaniami chroniącymi życie i mienie mieszkańców gmin położonych nad Wisłą, a jego funkcją będzie ograniczanie skutków suszy i powodzi, w tym powodzi zimowych" - przekazano w komunikacie. Zwrócono przy tym uwagę, że Stopień Wodny w Siarzewie "będzie także pozytywnie wpływał na retencję wody w regionie i rozwój gospodarczo-turystyczny nadwiślańskich terenów". "Elektrownia wodna o planowanej mocy 80 MW wpisze się w nowy Zielony Ład" - zaznaczono w informacji.

Jak podały Wody Polskie, przewidywany, maksymalny koszt inwestycji to 4,5 mld zł - projekt będzie realizowany do 2029 r. z przygotowaniem dokumentacji i budową, a prace budowalane mają się rozpocząć na przełomie 2023 i 2024 r. W komunikacie wspomniano przy tym, że budowa Stopnia Wodnego w Siarzewie "jest dla regionu bardzo ważną i oczekiwaną inwestycją".

"Do tej pory najchętniej o inwestycji wypowiadali się jej przeciwnicy. Jednak głos sprzeciwu nie jest jedynym głosem w tej sprawie i nie wyraża opinii całego społeczeństwa, czy nawet społeczności lokalnej. Liczne głosy poparcia - zebrano ponad 100 tys. podpisów popierających jak najszybszą budowę stopnia wodnego - do tej pory pominięte, zaczynają być słyszalne i wreszcie będą miały oddźwięk, a także będą konstruktywnym i prorozwojowym aspektem w przygotowywaniu inwestycji" - podkreśliły Wody Polskie.