Jak informuje portal Echo Dnia, spółka Liugong Dressta Machinery wygrała przetarg na dostawę sprzętu dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Kontrakt opiewa na 5 milionów złotych. Zamówione koparki już zostały dostarczone do zamawiającego. Pierwsze trzy maszyny trafiły do Włocławka, Płocka i Piotrkowa Trybunalskiego.

Zakupione koparki LiuGong 925E są montowane w fabryce w Stalowej Woli i posłużą do ochrony przeciwpowodziowej, budowy wałów i innej infrastruktury przeciwpowodziowej, a także do robót melioracyjnych i budowy zbiorników retencyjnych.

- Zakupiony sprzęt już pracuje. Koparki wyposażone zostały w specjalistyczny osprzęt: łyżki służące do hakowania roślinności wodnej i odmulania. W przyszłości można je będzie doposażać, w zależności od przewidzianych do wykonania zadań – powiedział Echu Dnia prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Przemysław Daca. - Jesteśmy nowym przedsiębiorstwem państwowym skupiającym wszystkie kompetencje wokół gospodarki wodnej. Jesteśmy też gospodarstwem na dorobku, więc kupujemy też sprzęt - dodał Daca.

Ponadto prezes stwierdził też, że chciałby, by w każdym z 11 regionów Wód Polskich powstała jedna lub dwie grupy wsparcia technicznego, które dysponowałyby odpowiednim sprzętem.