- Cieszę się, że to właśnie w Polsce inaugurowany jest międzynarodowy rok zdrowie roślin - powiedział Wojciechowski w Belwederze na konferencji "Zdrowie roślin w dobie zmian klimatu".

Jak podkreślił, rolnictwo europejskie jest w przełomowym momencie. - Problem zdrowia roślin wpisuje się w dwie główne strategie Unii Europejskiej. Pierwsza to, nowy zielony ład (European Green Deal), która stawia bardzo duże wyzwanie przed europejskim rolnictwem, oraz strategia, od pola do stołu (From Farm to Fork), która wiąże się ze zrównoważonym procesem produkcji żywności - wskazał.

Według Wojciechowskiego szansą dla europejskiego rolnictwa jest przestawienie się na zrównoważoną produkcję żywności. Wskazał, że zamiast masowej produkcji rolnej, mniej wydajna produkcja oparta na rodzinnych gospodarstwach jest bliższa zrównoważonemu rozwojowi.

Komisarz zwrócił się podczas konferencji do naukowców związanych z rolnictwem, zachęcając ich, do sięgania po granty na badania i rozwój w zakresie zdrowia roślin. Dodał, że w nowym budżecie na lata 2020-2027 będzie ok. 10 mld euro na ten cel.