- Skutki transformacji ustrojowej obszary wiejskie w naszym regionie odczuwają do dziś - wskazał wojewoda podczas inauguracji konferencji poświęconej perspektywom poprawy życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Konferencję, w której uczestniczą starostowie, burmistrzowie i wójtowie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich, otworzyła w środę szefowa kancelarii prezydenta Halina Szymańska.

- Na wsi mieszka 40 proc. Polaków, natomiast wiemy, że warunki życia na wsi i w mieście się różnią. Mieszkańcy wsi zasługują na poprawę tych warunków i o tym będziemy rozmawiać - mówiła podczas otwarcia spotkania Szymańska. Dodała, że ofertę skierowaną do mieszkańców obszarów wiejskich przygotowało 13 ministerstw, które po kolei będą je prezentowały uczestnikom spotkania.

- Konferencja obejmuje bardzo szeroki katalog działań i bardzo różne dziedziny: od budowy dróg po rozwój gminnych bibliotek, od polityki mieszkaniowej po ochronę zdrowia, od infrastruktury po oświatę, od kultury po aktywizację zawodową - powiedziała Szymańska.

Dodała, że o skali tych działań będą świadczyć budżety poszczególnych programów. - Na modernizację dróg lokalnych ten budżet wynosi 6 mld zł, ponad 0,5 mld na wodociągi i kanalizację, kolejne 0,5 mld co roku na posiłki dla dzieci, osób starszych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji, wreszcie ponad 3,5 mld zł na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych - to tylko wybrane przykłady działań - wyliczała Szymańska. Jak mówiła, uczestnicy spotkania w sumie poznają ponad 100 różnych projektów, które mają służyć mieszkańcom wsi.

Wojewoda podkreślał, że spotkanie prezentujące możliwości poprawy warunków życia na obszarach wiejskich jest ważne dla regionu Warmii i Mazur. - Niestety zmiany zachodzące w Polsce w okresie transformacji najbardziej dotknęły tereny wiejskie, które do dziś cechują takie niekorzystne zjawiska, jak ucieczka młodzieży do miast, starzenie się ludności, wysoka stopa bezrobocia, wyludnianie, degradacja oraz pauperyzacja wsi i małych miast. Podstawowym warunkiem, który należy spełnić jest godzenie interesów indywidualnych oraz społecznych, ekologicznych i ekonomicznych - mówił Chojecki.

Jednym z pierwszych projektów, jakie prezentowano uczestnikom spotkania, było tworzenie Centrum Usług Społecznych. Organizatorzy spotkania pokazali film z nagraną wypowiedzią prezydenta Andrzeja Dudy, który przekonywał samorządowców do tworzenia takich jednostek.

- To szansa na zrównoważony rozwój, który zapewni wszystkim obywatelom godne życie, a lokalnym społecznościom da możliwość uwolnienia własnego potencjału.(...) Usługi społeczne muszą być powszechnie dostępne i dopasowane do konkretnej grupy odbiorców. Mam nadzieję, że projekt wejdzie w życie jeszcze w tym roku - mówił prezydent Duda.

Kancelaria Prezydenta skierowała projekt ustawy o Centrach Usług Społecznych do Sejmu pod koniec listopada ubiegłego roku. Zgodnie z koncepcją przyjętą w projekcie ustawy, centra będą tworzone w celu "zaspokajania przez gminę potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług"; będą to nowe jednostki organizacyjne gmin, i zarazem nowe instytucje lokalnej polityki społecznej, służące rozwojowi i integracji usług społecznych, organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym.

Spotkania informujące o projektach skierowanych do obszarów wiejskich odbyły się już w Wielkopolsce; w czwartek w Olsztynie odbędzie się kolejna prezentacja tych programów - tym razem słuchaczami będą samorządowcy z innych miejscowości. Kolejne spotkania mają się odbyć m.in. w woj. lubuskim i kujawsko-pomorskim.