Jak dowiadujemy się z ogłoszenia, dolnośląska AMW szuka kupców zainteresowanych zbiorem i zakupem trawy w powiecie oleśnickim, w obrębie Cieśle i Spolice. Na ogłoszony przetarg wystawiono trawę porastającą 9 wojskowych działek o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu hektarów.

Przedmiot licytacji można wcześniej obejrzeć, zaś rozstrzygnięcie przetargu przewidziano 27 maja br.
Z obwieszczenia wynika, że cena wywoławcza w przypadku zbioru zielonki z działki o powierzchni 5ha to 450 zł, za wykoszenie 32-hektarowej łąki trzeba byłoby zapłacić ponad 2.800 zł – tyle wynosi cena wywołania. Zainteresowani, aby stanąć do przetargu muszą złożyć ofertę i wpłacić 10-procentowe wadium. Do wykoszenia jest ponad 170 ha gruntów.

Wszystko wskazuje na to, że armia poszła po rozum do głowy. Jeszcze niedawno to wojsko płaciło rolnikom za wykoszenie swoich nieruchomości, np. wokół jednostek, lądowisk czy lotnisk. Potem częstą praktyką było oddawanie zielonki w zamian za usługę utrzymania porządku na terenach zielonych. Wieści o postępującej suszy i problemach naszych rolników z zaopatrzeniem zwierząt w paszę najwyraźniej jednak dotarły także do resortowych księgowych, którzy dostrzegli w wojskowej trawie połyskujące złoto...