Celem konkursu jest wyłonienie wójta, który w roku 2011 mógł poszczycić się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. W pierwszym etapie mieszkańcy gmin, organizacje i instytucje zgłaszali kandydatów do tytułu najlepszego polskiego wójta. Następnie z grona wszystkich zgłoszonych osób kapituła konkursu wybrała 10 finalistów.

Laureatem konkursu zostaje ten z finalistów, na którego widzowie oddadzą najwięcej głosów. Zwyciężył wójt gminy Pałecznica (woj. małopolskie) Marcin Gaweł, który swoją funkcję pełni od roku 1999.

- Gmina jest to takie miejsce, w którym sprawdzają się rzeczywiście tylko dobrzy, gdyż tylko poprzez ciężką pracę zdobywa się przez cztery lata zaufanie wyborców potwierdzane z kadencji na kadencję. I tym większa jest satysfakcja jeżeli tak liczna grupa mieszkańców danej gminy głosuje na swojego wójta - powiedział gratulując laureatom konkursu minister Marek Sawicki.