Merytoryczne rozpoznanie sprawy przez sąd administracyjny poprzedzone jest zawsze obligatoryjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia - informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek międzygminny. Wprawdzie to wójt (burmistrz, prezydent miasta) kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, ale bez uchwały rady gmin nie może zaskarżyć decyzji organów nadrzędnych.

Wymóg ten przewiduje samorządowa ustawa ustrojowa. Zgodnie z nią podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze – czytamy w dzienniku.