Kolonie organizowane są w dniach 18-31 sierpnia 2012 r. w Kościelisku (powiat tatrzański).

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat (czyli roczniki od 1996 do 2005), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania koloni.

Organizatorzy zapewniają liczne atrakcje, m. in. wycieczki autokarowe i piesze, plażowanie nad jeziorem górskim a nawet wyjazd gondolą w Alpejskie góry.

Szczegółowe informacje na temat kolonii można uzyskać w biurze KRIZ, pod numerem telefonu 22 623 21 65.