Szklane słoiki oraz plastikowe puszki bez oznaczeń znaleźli strażnicy w dwóch, zatrzymanych do rutynowej kontroli, samochodach osobowych opuszczających terytorium Polski. Okazało się, że w pojemnikach jest kawior z jesiotra, który zgodnie z Konwencją Waszyngtońską CITES podlega ochronie, a na jego transport jest wymagane zezwolenie.

Autami kierowali obywatele Ukrainy, którzy nie posiadali zezwoleń na przewóz tego typu towaru. Mężczyźni twierdzili, że są jedynie kurierami, którzy mają dowieźć towar do odbiorców we Lwowie. Kawior został zabezpieczony i zgodnie przekazany funkcjonariuszom KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu. Mężczyźni zostali zatrzymani.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, można przewozić tylko jedną puszkę kawioru gatunków ryb jesiotrokształtnych, tj. do 125 gramów na osobę, a opakowania muszą posiadać etykiety, potwierdzające legalne źródło pozyskania. W innym przypadku jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat.