Podlaska KAS donosi, iż dokładnie skontrolowała jedną z podlaskich firm z branży spożywczej. Analiza dokumentów księgowych pozwoliła na ustalenie, że jej właściciel w latach 2016-2019 nie zaewidencjonował sprzedaży artykułów spożywczych siedmiu kontrahentom o wartości blisko 600 tysięcy zł. Dodatkowo ustalono, że przedsiębiorcy, którzy nabywali towar od kontrolowanego podmiotu, sami sprzedawali go detalicznie z pominięciem rejestracji na kasach fiskalnych.


Jak wynika z komunikatu KAS, w efekcie kontroli nieuczciwa firma musiała zapłacić zaległe podatki wraz z odsetkami w łącznej kwocie ponad 130 tysięcy zł. Jej właściciel usłyszał zarzuty z kodeksu karnego skarbowego i został ukarany grzywną w kwocie 20 tysięcy zł.


Na odbiorców skontrolowanej firmy również zostały nałożone mandaty karne. Przedsiębiorcy ci zostali zobowiązani do złożenia korekt deklaracji oraz wpłaty zaległego podatku dochodowego i VAT wraz z odsetkami.