Minister Marek Sawicki witając przybyłych gości powiedział: „W tym gronie nie muszę nikogo przekonywać jak ważne jest rolnictwo i polityka żywnościowa. O tym, że rola sektora żywnościowego, a w tym także rolnictwa wciąż rośnie, świadczą chociażby wydarzenia ostatnich tygodni. Najważniejsze zadania dla naszego sektora to przede wszystkim działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego na świecie i wzmacnianie produkcji rolnej oraz ograniczenie spekulacji na rynkach rolnych” – dodał Marek Sawicki.

Minister nawiązał do zbliżającego się polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Zaznaczył, że jednym z głównych priorytetów naszej prezydencji będzie reforma Wspólnej Polityki Rolnej tak, aby uległa ona zdecydowanemu uproszczeniu, aby była realnym instrumentem rozwoju, poprawy konkurencyjności, także na jednolitym rynku europejskim.

„Wierzę, że przekonam unijnych polityków do tego, aby rolnictwo europejskie miało realny udział we wzroście produkcji żywnościowej świata. Wierzę, że z polityki stagnacji, z polityki końca XX wieku, uda się nam uczynić Wspólną Politykę Rolną polityką konkurencyjną, nowoczesną, wspierającą innowacyjność i rozwój” – powiedział minister.

Spotkania ministra rolnictwa z ambasadorami oraz przedstawicielami placówek dyplomatycznych, odpowiedzialnymi za sprawy rolne, odbywają się już tradycyjnie na początku każdego roku. Są one okazją do dzielenia się doświadczeniami minionego roku oraz miejscem dyskusji na temat przyszłości światowego rolnictwa.