Nietoperza znaleziono dwa tygodnie temu, ale wyniki badań potwierdzające wściekliznę potwierdzono w środę. Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii wyznaczono w związku z tym obszar zagrożony wścieklizną. To teren od północy wzdłuż ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Konopnickiej; od wschodu: wzdłuż ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Bydgoską; od południa: wzdłuż torów tramwajowych przy ul. Bydgoskiej; od zachodu: wzdłuż ul. Klonowica do skrzyżowania z ul. Krasińskiego.

Jakie zakazy w obszarze zagrożonym wścieklizną? 

Zgodnie z decyzją PLW zakazane jest w tych miejscach wprowadzanie i wyprowadzanie z tego terenu "psów i kotów nieszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz organizowania targów, wystaw czy pokazów z udziałem psów, kotów i innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę".

Mieszkańcom zaleca się unikanie kontaktów z dzikimi zwierzętami. Poleca się także, aby nie wypuszczać z domu kotów, a psy wyprowadzać na smyczy. Nie powinno się także dotykać zwierząt chorych lub padłych.

 

Każdy przypadek znalezienia martwego zwierzęcia powinien zostać zgłoszony do Inspekcji Weterynaryjnej bądź Straży Miejskiej.

Wścieklizna jest nieuleczalną, śmiertelną chorobą wirusową o ostrym przebiegu, której można zapobiegać poprzez szczepienia. Zaliczana jest do chorób odzwierzęcych.