Martwego lisa, u którego stwierdzono wściekliznę znaleziono w Orchówku kilkanaście dni temu. Po przeprowadzonych badaniach, 21 września br. Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłosił rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Włodawa i Miasta Włodawa. Na jego mocy wprowadzono strefę zagrożenia w promieniu 5 km od stwierdzonego ogniska choroby.
Strefa obejmuje część gminy i miasta Włodawa. To pierwszy przypadek wścieklizny w tym rejonie od wielu lat. Leśnicy są przekonani, że chore zwierzę przybyło zza granicy.

W związku z wprowadzeniem strefy mieszkańców wskazanego w rozporządzeniu PLW obszaru obowiązuje szereg ograniczeń i nakazów. Dotyczą one przede wszystkim właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich. Psy trzeba odtąd trzymać na uwięzi i ponownie zaszczepić przeciw wściekliźnie, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

Rolnicy mają zakaz wypędzania zwierząt na pastwiska i pozostawiania na wybiegach bez nadzoru. Myśliwi muszą zastosować się do zakazu organizowania polowań, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych. Przy przemieszczaniu zwierząt wrażliwych na wściekliznę z terenu i na teren obszarów zagrożonych konieczne jest uzyskanie zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włodawie.

Wprowadzone ograniczenia zostały wprowadzone do odwołania.