W Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach odbyły się warsztaty naukowe poświęcone tej tematyce pt. „Rolnictwo zrównoważone w teorii i praktyce".

Zaprezentowane metody badań i oceny zrównoważenia rolnictwa wymagają doskonalenia i upowszechnienia na różnych poziomach zarządzania (gospodarstwo rolne, region, kraj). Znaczącą rolę w realizacji zasad rozwoju zrównoważonego na poziomie gospodarstwa rolniczego odgrywają takie czynniki, jak: kierunek produkcji (specjalizacja), jakość gleb oraz skala i intensywność produkcji.