Tworzona platforma informatyczna ENORASIS będzie miała za zadanie wspierać rolnika w podejmowaniu decyzji o tym kiedy i ile nawadniać. Tworzony system informatyczny ma określać potrzeby nawodnienia upraw na modelach matematycznych z wykorzystaniem oceny bieżących warunków meteorologicznych, zdjęć satelitarnych, prognozy pogody na kolejne dni oraz pomiarów wilgotności gleby pod uprawą. System ma kalkulować racjonalność i opłacalność wykonania nawodnienia biorąc pod uwagę optymalizacje plonu, cenę wody jak również cenę energii potrzebną do zasilania pomp. Informacja o terminie i dawce wody potrzebnej do nawodnienia ma być przesyłana do rolnika przez sieć telefonii komórkowej za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) oraz dostępna po zalogowaniu się na stronach systemu ENORASIS w Internecie.

Rolnik będzie miał również możliwość przesłania za pomocą SMS i strony internetowej informacji o uprawie do Systemu, by system mógł dopasować zalecenia do indywidualnych potrzeb użytkowników. Nowością tworzonego Systemu jest wyposażenie pilotażowych obiektów w bezprzewodową sieć czujniki wilgotności gleby, które będą poprzez sieć telefonii komórkowej przesyłać wyniki pomiarów wilgotności gleby bezpośrednio do platformy ENORASIS. O tym kiedy i ile nawadniać będzie musiał jednak zadecydować sam zainteresowany choć partnerzy wykonujący projekt oferują już teraz możliwość odkręcania za rolnika kurka w wodą za pomocą sterowanego przez Internet elektrozaworu. Wszystko ma na celu ograniczenie zużycia wody wykorzystywanej do nawodnień, której zasoby nie tylko w Turcji i Grecji, ale również w Polsce są ograniczone.

Projekt ENORASIS, co oznacza Optymalizację w kierunku środowiskowego zrównoważenia zarządzania nawadnianiem przy pomocy zintegrowanego systemu opartego o wysokorozdzielcze dane satelitarne, zaawansowane modelowanie, kontrolę procesów i innowacyjne zarządzanie usługami jest finansowany z 7 Programu Ramowego UE w ramach tematu Eko-Innowacja. Kierownikiem zadań projektu przewidzianych do realizacji przez IUNG PIB jest dr Rafał Wawer z Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów.

IUNG-PIB jest odpowiedzialny za szereg zadań, m.in. analizę systemową komponentów tworzonego systemu oraz organizację techniczną i naukową wdrożeń pilotażowych platformy ENORASIS w Polsce, Turcji i Serbii.