Na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Suchatówka, w gminie Gniewkowo w powiecie inowrocławskim (woj. kujawsko-pomorskie), inspektorzy WITD zatrzymali do kontroli ciężarówkę, którym wykonywano przewóz trzody chlewnej.

W trakcie kontroli inspektorzy ujawnili, iż pojazd nie został oczyszczony i zdezynfekowany przed załadunkiem, tak jak wymagają tego przepisy. Na miejsce wezwano Powiatowego Lekarza Weterynarii z Inowrocławia. „Kierujący okazał dokumentację poświadczającą, iż ostatnie czyszczenie jednostki transportowej miało miejsce w marcu 2020 roku” – informuje WITD w Bydgoszczy.

Do katalogu stwierdzonych naruszeń ustawy o transporcie drogowym inspektorzy dołączyli również: wykonywanie przewozu drogowego bez wymaganych uprawnień przewozowych, brak okresowego badania tachografu (ostatnie sprawdzenie wykonane w 2017r.), oraz brak aktualnych badań lekarskich i psychologicznych kierowcy.

Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne, natomiast kierowcę ukarano mandatami. Uniemożliwiono mu również dalszy transport zwierząt. Świnie musiały zostać przeładowane do ciężarówki posiadającej wymagane dokumenty. O wynikach kontroli powiadomiono też odpowiedniego powiatowego lekarza weterynarii.