Zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegóły w regulaminie.

Regulamin konkursu na „Wójta roku 2007”

1. Celem konkursu jest wyłonienie wójta, który w roku 2007 wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie kandydatury przez osobę lub instytucję. Zgłoszenie winno zawierać udokumentowany opis osiągnięć wójta.

2. Zgłoszenia kandydatów do konkursu „Wójt roku 2007” mogą być dokonywane faxem (0-22 547 43 44) lub listownie na adres: Redakcja Audycji Rolnych TVP S. A., ul. Jasna 14/16, 00-041 Warszawa.

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć zdobywcy tytułu „Wójta roku” w poprzednich edycjach konkursu.

4. Organizatorem konkursu jest Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 Telewizji Polskiej S. A.

5. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronami są ponadto: Związek Gmin Wiejskich RP, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

6. Konkurs składa się z następujących etapów :

- zgłaszanie kandydatur. Termin 9.12.2007 – 28.12.2007
- wyłonienie przez kapitułę 10 finalistów konkursu. Termin – 3.01.2008
- prezentacja sylwetek finalistów na antenie telewizyjnej oraz głosowanie
widzów w systemie audiotele. Termin: 12.01.2008 – 30.01.2008
- uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Termin – 2.02.2008, Pałac Małachowskich w Nałęczowie (woj. lubelskie).


7. W skład kapituły wchodzą przedstawiciele organizatorów i patronów konkursu. Skład kapituły akceptuje Dyrektor Programu 1 TVP S. A. na wniosek kierownika Redakcji Audycji Rolnych TVP1.

8. Dla potrzeb promocji konkursu na antenie Programu 1 TVP S. A. dziennikarze Telewizji Polskiej zrealizują filmowe sylwetki 10 wójtów zakwalifikowanych przez kapitułę do finału konkursu.

9. Nagrodami w konkursie są statuetka „Wójt roku 2007” oraz dyplomy.

Źródło: Agrobiznes