Spośród dwojga kandydatów Komisja przedstawiła ministrowi gospodarki kandydaturę dr inż. Cezarego Możeńskiego prof. nadzw. na stanowisko dyrektora INS. Rada Instytutu na zebraniu uznała, że konkurs przebiegł zgodnie z wymogami prawa oraz pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Komisję kandydaturę.


Zgodnie ze swoimi uprawnieniami Rada zwróciła się do ministra gospodarki o mianowanie dr inż. Cezarego Możeńskiego prof. nadzw. na dyrektora INS na następną czteroletnią kadencję.