Ręczny granatnik przeciwpancerny oraz 46 sztuk pocisków moździerzowych pochodzących z czasów II wojny światowej zabezpieczyli policjanci z komendy w Świeciu. Na nietypowe znalezisko natrafili dwaj mężczyźni podczas prac ziemnych w miejscowości Głogówko Królewskie. Niebezpieczne znalezisko do czasu przybycia saperów z Chełmna zabezpieczyli policjanci.

Rolnik z Wiela w gminie Mrocza, w powiecie nakielskim, podczas prac polowych znalazł pochodzącą z okresu II wojny światowej skrzynię z amunicją karabinową. O nietypowym znalezisku powiadomił policję, która zabezpieczała miejsce znaleziska do czasu przybycia patrolu rozminowania. Podczas dalszych działań wykopano kolejne niewypały. W sumie zabezpieczono sześć metalowych skrzynek z amunicją. Znalezisko zostało przekazane wojsku.

Policja upomina rolników: „Tego rodzaju znaleziska pomimo upływu lat są w dalszym ciągu bardzo niebezpieczne. Zabronione jest ich odkopywanie, przenoszenie, czy rozbrajanie. Takie nieodpowiedzialne zachowanie może grozić śmiercią lub kalectwem. Szczególnie apelujemy do amatorów pozyskiwania złomu! W przypadku odnalezienia niewybuchu należy jak najszybciej skontaktować się z jednostką policji. Apelujemy o ostrożność i rozwagę”.