Wyprawki trafiły do dzieci z gmin: Przytyk, Radzanów, Potworów, Klwów, Rusinów, Gielniów i Stara Błotnica. W zestawach przygotowano m.in. plecaki, zeszyty i piórniki.

- Zawartość paczek była konsultowana z nauczycielami, co pomogło dostosować wyposażenie zarówno do potrzeb uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów - zaznaczyła Biały.

Koszt jednej wyprawki to 150 zł (łączny koszt wszystkich - 77,4 tys. zł). Zakupiono je ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyprawki przygotowali harcerze z Hufca Łask im. Dywizjonu 303.

W lipcu nad województwami mazowieckim i łódzkim przeszły trąby powietrzne, powodując zniszczenia w gospodarstwach domowych i uprawach. Wichury uszkodziły budynki mieszkalne i gospodarcze, zniszczyły uprawy rolne oraz linie energetyczne. Nawałnice przeszły nad woj. mazowieckim w powiatach: przysuskim, białobrzeskim i radomskim, a także w woj. łódzkim w powiecie opoczyńskim.