Wyprawki z przyborami szkolnymi dostali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z gmin: Warka, Skaryszew, Sieciechów, Garbatka i Mirów. W czasie wakacji dzieci wyjechały także na letni wypoczynek.

Wartość pomocy dla każdego dziecka z poszkodowanego gospodarstwa domowego wyniosła 1640 zł. Całość dotacji to ponad 416 tys. zł.

Wsparcie, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zorganizowały radomska delegatura Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego.

Wyprawki szkolne rozdano w ramach pomocy dzieciom z terenów poszkodowanych przez nawałnice. W marcu 2012 r. przekazano 435 zestawów przyborów szkolnych, a we wrześniu 2011 r. przekazano 516 zestawów przyborów szkolnych.