We wtorek sąd zamknął przewód sądowy w tej sprawie. Obie strony sporu podtrzymały przed sądem swoje stanowiska. Ogłoszenie wyroku zostało odroczone do poniedziałku.

Trela został odwołany z funkcji prezesa 19 lutego ub. roku przez prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, która nadzoruje stadninę. Trela zeznawał przed sądem, że pracę w stadninie w Janowie Podlaskim rozpoczął w 1978 r. Pełnił różne funkcje. Na prezesa został powołany w 2000 r. Powołanie to nie było ograniczone kadencją. Równocześnie podpisano z nim umowę o pracę na czas pełnienia funkcji prezesa (nie określony żadnym terminem). W ocenie Treli, należy więc traktować umowę z nim zawartą jako umowę o pracę na czas nieokreślony, a wtedy obowiązywałby trzymiesięczny okres wypowiedzenia i wynagrodzenie za ten czas. Trela wnosi o wypłacenie mu z tego tytułu 36 tys. zł.

Podczas rozprawy we wtorek Trela podtrzymał swoje stanowisko. Zeznał m.in., że pełnił w stadninie również funkcję dyrektora generalnego, a także mieszkał na terenie stadniny, ponieważ - jak tłumaczył - specyfika hodowli koni wymaga całodobowej obecności osób za tę hodowlę odpowiedzialnych.

Pełnomocnik Treli Jacek Ciepluch powiedział, że problem w tej sprawie sprowadza się do rozumienia zawartej z Trelą umowy o pracę. Jego zdaniem, skoro powołanie Treli na prezesa w wymiarze korporacyjnym było na czas nieoznaczony, to także umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony. Przypomniał, że umowa o pracę jest najbardziej chronioną umową w obrocie prawnym.

Pełnomocnik Stadniny Koni w Janowie Podlaskim Grzegorz Fertak wniósł o oddalenie pozwu w całości. Podtrzymał swoje stanowisko, że umowa o pracę została zawarta z Trelą w 2000 r. na czas pełnienia funkcji prezesa stadniny i taka umowa wygasa w momencie, gdy osoba zostaje odwołana ze stanowiska. Nie przysługuje tu żaden okres wypowiedzenia.

Przypomniał, że w umowie było zawarte jednoznaczne sformułowanie, iż jest zawarta na czas pełnienia określonej funkcji. Jego zdaniem, można rozumieć rozgoryczenie Treli, że po wielu latach kierowania stadniną został odwołany, ale tego rodzaju umowa z prezesem zarządu nie jest jakąś szczególną dolegliwością, nie ma charteru dyskryminującego i była powszechnie stosowana w spółkach Skarbu Państwa. "Z punktu widzenia prawnego nic spółce zarzucić nie można" - powiedział Fertak.

Trela po rozprawie powiedział dziennikarzom, że ta sprawa ma dla niego wymiar honorowy. "Tutaj kwestia finansowa jest drugorzędna, nawet trzeciorzędna. Chodziło o to, kiedy te sprawę otwieraliśmy, żeby się dowiedzieć, jakie były rzeczywiste powody (odwołania). Nie można przecież tak przyjść i powiedzieć, po 30 latach pracy, jest pan już niepotrzebny, proszę odejść" - powiedział.

Podkreślił, że będzie akceptował wyrok sądu. "Satysfakcję dało mi życie, ponieważ cały rozwój kolejnych sytuacji stadnin i aukcji (Pride of Poland), to pokazało, że gdzieś został popełniony błąd, ktoś się niedokładnie zastanowił, może miał niewłaściwych doradców" - dodał Trela.

Odwołanie Treli ze stanowiska prezesa janowskiej stadniny spotkało się z oburzeniem środowiska hodowców koni w kraju i za granicą; wiele krytycznych głosów padło ze strony polityków opozycji i mediów. Oprócz Treli tego samego dnia odwołano prezesa Stadniny Koni w Michałowie Jerzego Białoboka oraz specjalistę ds. hodowli w ANR i Annę Stojanowską.

Zwolnienie Treli ANR uzasadniała "brakiem odpowiedniego nadzoru hodowlano-weterynaryjnego nad końmi arabskimi czystej krwi". Prezesom obu stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie zarzucono też dopuszczenie "do pobierania przez zagranicznych kontrahentów większej liczby zarodków niż dopuszczają to polskie regulacje" oraz "zawieraniem przez zarządy obu spółek umów dzierżawy klaczy z zagranicznymi ośrodkami hodowlanymi w sposób, który nie zabezpieczył w pełni interesów polskich podmiotów oraz ograniczał możliwości dochodzenia roszczeń".

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu stadniną prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie. Nikomu dotychczas nie postawiono zarzutów.

Były prezes stadniny koni arabskich w Michałowie Jerzy Białobok również domagał się przywrócenia do pracy przed sądem. We wrześniu ub. roku Sąd Rejonowy w Jędrzejowie (Świętokrzyskie) oddalił jego powództwo w całości. W ocenie sądu, umowa o pracę, jaką Białobok zawarł w 1997 r., obejmuje zatrudnienie na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu - dyrektora spółki. W takim przypadku stosunek pracy ulega rozwiązaniu na skutek odwołania członka zarządu lub jego rezygnacji.