Wyrok w tej sprawie zapadł w ubiegłym tygodniu. Proces to efekt interwencji Fundacji Viva!, której aktywiści w marcu 2017r. w asyście lekarza weterynarii i policji odwiedzili gospodarstwo. Zastrzeżenia budził zarówno stan techniczny stajni, w której trzymano konie, jak i warunki, w których przebywały zwierzęta. Konie stały na kilkumetrowych zwałach nieuprzątanego obornika i były mocno zaniedbane. Najstarsza w stadzie klacz konika polskiego cierpiała na przewlekłą chorobę płuc, miała wielki nieleczony ropień i zaawansowane przyrosty kopyt. W opłakanym stanie znajdował się również pies pilnujący gospodarstwa.

Zwierzęta zostały odebrane właścicielce i trafiły na leczenie. Wspomnianej klaczy nie udało się uratować. Po pewnym czasie weterynarz podjął decyzje o eutanazji konia. Wobec właścicielki stajni i zarazem instruktorki jazdy konnej wszczęte zostało postępowanie karne. Postawiono jej zarzuty znęcania się nad zwierzętami.

Przed kilkoma dniami Sąd Rejonowy w Szubinie wydał wyrok w sprawie znęcania się nad trzema końmi i psem przez mieszkankę Małych Rud, w gminie Szubin. Właścicielkę uznał winną znęcania się nad zwierzętami i orzekł karę ograniczenia wolności w postaci wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne przez okres 10 miesięcy.

Oprócz tego kobieta ma zapłacić 1000 zł nawiązki na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Sąd orzekł również wobec niej zakaz posiadania koni przez najbliższe 5 lat. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.