Eksport produktów mięsnych ciągle rośnie. Nadwyżka w handlu również znacząco wzrosła, co świadczy o konkurencyjności tej gałęzi polskiego sektora rolno-spożywczego. Dodatnie saldo w roku ubiegłym przekroczyło 1 mld EUR, podczas gdy rok wcześniej wynosiło niespełna 0,6 mld EUR.

Jeśli chodzi o wolumen eksportu, to w 2010 r. przekroczył on 1,10 mln t wobec 0,85 mln t rok wcześniej. W tym samym czasie import mięsa i podrobów do Polski oscylował w pobliżu 0,6 mln ton.

Z całości eksportu mięsa i podrobów najważniejsze znaczenie ma eksport mięsa i podrobów z drobiu. Wolumen tego eksportu wyniósł 400 tys. ton. W następnej kolejności jest eksport mięsa wołowego świeżego, chłodzonego i mrożonego - w ubiegłym roku przekroczył on 273 tys. ton.

W dalszej kolejności mamy eksport mięsa wieprzowego świeżego, chłodzonego i mrożonego. Polska nie jest już takim potentatem w eksporcie tego towaru jak jeszcze kilka lat temu, ale sprzedaż za granicę w ubiegłym roku wzrosła o 64 proc. i wyniosła 246 tys. ton. Ważną pozycją w eksporcie towarów z analizowanej grupy są również jadalne podroby wołowe, wieprzowe ze sprzedażą na poziomie 69 tys. t oraz tłuszcz wieprzowy i drobiowy ze sprzedażą wielkości 65 tys. ton.