Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2013 r. wyniosła 71,22 zł za 1 dt.

Cena ta służy do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.

Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych (ziarna pszenicy i żyta, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego) w II półroczu 2013 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5 proc.).

Podany wskaźnik służy waloryzacji czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.