Wnioski można składać na dwa rodzaje pomocy. Pierwszy z nich dotyczy przyznania w 2015 r. wsparcia na dofinansowanie ponoszonych przez rolników kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich. Chodzi tutaj o bydło, owce, kozy, świnie lub konie i taką pomoc ARiMR oferuje rolnikom od lat. Natomiast zupełnie nowym rodzajem wsparcia, będzie udzielana po raz pierwszy w 2015 r. pomocy na dofinansowanie ponoszonych przez rolników kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym.

Od 1 stycznia 2015 roku usługi związane ze zbiorem, transportem i unieszkodliwianiem padłych zwierząt gospodarskich świadczy 12 firm, które na podstawie umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zajmowały się tym w 2014 roku. Są to: EKO - STOK Sp. z o.o.; Elkur Franciszek Kurowski Sp. J. ; Energoutil Jan Laskowski; Jasta Sp. z o.o.; PP-H Hetman Sp. z o.o.; PPP Bacutil Sp. j.; Promarol - Plus Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Amba Sp. z o.o.; Saria Polska Sp. z o.o.; STRUGA S.A.; ZP-H Rakowscy sp. j.; ZR-P "FARMUTIL HS" S.A.  

Formularze wniosków, instrukcje ich wypełnienia oraz terminy i miejsce składania znajdują się  na stronie www.arimr.gov.pl