Program realizowany będzie w latach 2011-2015. Jego głównym celem jest stworzenie warunków do zmniejszenia importu białka paszowego o ok. 50 proc. w wyniku zwiększenia wartości biologicznej i użytkowej białka roślinnego pochodzącego z rodzimych surowców.

Realizacja programu, oprócz zmniejszenia zależności Polski od importu komponentów białkowych pasz, ma przyczynić się do poprawienia jakości odmian roślin strączkowych, a także umożliwić wprowadzenie nowych rozwiązań zwiększających wykorzystanie ich potencjału plonotwórczego.

Planowany wzrost rodzimej produkcji białka roślinnego ma zostać osiągnięty dzięki:

- przewidywanemu wzrostowi do 500 000 ha areału uprawy roślin strączkowych, przy zachowaniu dotychczasowych dopłat, co przełoży się na produkcję ok. 300 000 ton białka paszowego;

- wzrostowi produkcji białka rzepakowego o 200 000 ton;

- zwiększeniu produkcji białka z suszonych wywarów o 150 000 ton.

Szczegółowe cele programu to: przystosowanie odmian roślin strączkowych do uprawy i lepszego wykorzystania ich plonów jako źródła białka w paszach; wprowadzenie do aktualnego zmianowania zbożowego roślin strączkowych; ograniczenie stosowania śruty z soi GMO przez częściowe jej zastępowanie rodzimymi źródłami białka roślinnego; opracowanie modelowego systemu rynkowego produkcji i obrotu nasionami roślin strączkowych w Polsce oraz opracowanie mieszanek traw (z zastosowaniem ich odmian wysokocukrowych) z roślinami motylkowatymi.

Program będzie realizowany przez: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Realizacja programu będzie nadzorowana przez ministra rolnictwa. Na jego wykonanie w okresie pięciu lat trzeba będzie przeznaczyć ok. 35 mln zł z budżetu państwa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.