Płatności obszarowe są nadal kilka razy mniejsze w Polsce niż w państwach, które są starymi członkami UE – mówił Szymańczak. W Skrzelewie zauważono, że pieniądze na realizację programów unijnych są bardzo trudne do pozyskania.

Czeka nas trudny okres przemian, do których musimy się szybko przystosować, podnosząc swoją wiedzę i umiejętności nie tylko z zakresu nowych technologii uprawy i nowoczesnego gospodarowania, ale także poznać i jak najlepiej wykorzystać instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej przeznaczone dla rolnictwa i obszarów wiejskich, tak aby odzyskać nasze pieniądze wniesione do UE – powiedział Szymańczak.

W latach 70-tych pionierem i populizatorem uprawy kukurydzy w centralnej Polsce był Stefan Grzybek z RSP „Przyszłość” Teresin. Po latach już nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że kukurydza jest rośliną o dużym potencjale plonotwórczym, która ma ogromną przyszłość w naszym kraju.

W Skrzelewie zaprezentowano najnowsze technologie uprawy kukurydzy na ziarno i na kiszonkę.

Puchary w Konkursie na najlepszą prezentację polową użytkowania maszyn rolniczych zdobyły: KAM – ROL za Nawigację GPS; ROLMECH za Opryskiwacz nawigator 3000 HABDI oraz za Agregat ścierniskowy UNIA ARES. W konkursie wiedzy rolniczej zwyciężył Dominik Wargadzki, uczeń Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Na drugim miejscu uplasował się Radosław Skomlał z tej samej szkoły. Kolejne miejsca zajęli: Marek Olechowski, Michał Brodowski oraz Artur Choroś.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg