Na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Polska wypada korzystnie pod względem ilości gospodarstw prowadzonych przez młodych rolników, jednak nie oznacza to, iż młodzi producenci rolni nie muszą mierzyć się z licznymi problemami.

Młodzi rolnicy o problemach 

Spośród kilku młodych rolników, którzy zechcieli wypowiedzieć się na temat problemów stojących przed dzisiejszymi farmerami, najczęściej powtarzały się odpowiedzi dotyczące konieczności przystosowania się do zmiennych warunków gospodarowania.

W tym wypadku poruszane były m.in. kwestie rosnących cen środków produkcji, czy niestabilnych cen płodów rolnych. 

Młodzi rolnicy zwracali także uwagę na konieczność adaptowania się do nieprzewidywalnej i kapryśnej aury pogodowej, na ograniczoną dostępność do funduszy przeznaczonych na rozwój działalności, na narastającą biurokrację, na konieczność konkurowania z tańszą żywnością spoza Unii Europejskiej, czy chociażby na problem z ciągłością pokoleń w gospodarstwach rolnych.

A jaki jest Waszym zdaniem największy problem, z jakim muszą się obecnie mierzyć młodzi polscy rolnicy?