Założeniem Kongresu jest pełna integracja środowiska naukowego, pracującego na rzecz sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Głównym zagadnieniem spotkania są kwestie związane z wyznaczaniem najważniejszych strategicznych obszarów badań, których podjęcie warunkowało będzie przyszły dynamiczny rozwój polskiego rolnictwa. - Spotkanie powinno dać impuls jeszcze skuteczniejszego oddziaływania środowiska naukowego na realizację priorytetowych celów stawianych przez społeczeństwo czy wynikających z uwarunkowań gospodarczych - mówił Marek Sawicki.


Minister zaznaczył, że potencjał polskiego rolnictwa jest jeszcze niewykorzystany. - Świat potrzebuje coraz więcej zdrowej, bezpiecznej żywności. Europa nie może być na to obojętna. Nauka musi sprostać takim zadaniom - dodał Sawicki.