Ze sporu wycofała się NSZZ Solidarność, Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego domaga się nowego taryfikatora kwalifikacyjnego stanowisk pracy.

Na przyszły tydzień związkowcy zapowiadają spotkanie w sprawie referendum strajkowego – informuje portal wnp.pl.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne za 2011 r. w ZA Puławy to 5100 zł (bez nagrody z zysku).
Więcej na stronie www.wnp.pl.