Minister administracji i cyfryzacji poinformował dziennikarzy przed środowym posiedzeniem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, że poprosił wojewodów o spotkanie w piątek o godz. 8, "żeby porozmawiać o końcu zimy, skutkach roztopów". - Ale przy okazji, żeby zadać sobie pytania, które w ciągu kilku tygodni - do końca marca - pozwolą nam odpowiedzieć, w jakim punkcie realizacji projektów przeciwpowodziowych jesteśmy - powiedział.

- Podczas tego spotkania z wojewodami chcielibyśmy razem z panem (wiceministrem administracji i cyfryzacji Włodzimierzem) Karpińskim ustalić nowe mechanizmy działania; mieć taki raport pokazujący, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o przeciwdziałanie powodzi i też przygotować się do różnych potencjalnych zadań, gdyby coś się zdarzyło wiosną tego roku - powiedział Boni.

W ten sposób minister odpowiedział na pytanie o przygotowanie wojewodów do ochrony przeciwpowodziowej w związku z opublikowanym ostatnio raportem Najwyższej Izby Kontroli nt. realizacji "Programu dla Odry 2006". NIK oceniła, że dotychczasowa realizacja tego programu mogła jedynie miejscowo przyczynić się do ograniczenia strat wyrządzanych przez powodzie, ale nie wpłynęła na ogólną sytuację i nie zwiększyła bezpieczeństwa mieszkańców. Szczególnie dotyczy to dużych miast oraz terenów, gdzie powodzie są częste i gwałtowne.

Minister zaznaczył też, że na spotkaniu z wojewodami poruszona zostanie także kwestia znalezienia środków na dokończenie budowy zbiornika retencyjnego w Raciborzu. Wartość inwestycji szacowana jest na miliard złotych.

- O tym na spotkaniu z wojewodami będziemy rozmawiali, jak również w pierwszej dekadzie marca na posiedzeniu komitetu monitorującego, który być może dokona pewnych przesunięć finansowych, żeby przyspieszyć prace na rzecz zbiornika w Raciborzu - powiedział Boni.

Szef MAC był też pytany, czy możliwe jest, aby na budowę zbiornika w Raciborzu przeznaczone zostały środki z rezerwy, które - według ustawy budżetowej na rok 2012 - mogłyby zostać wydane na podwyżki dla służb mundurowych.

Boni odparł, że pieniądze te mogą zostać wykorzystane na podwyżki dla służb mundurowych, poza policjantami i żołnierzami, dopiero po 30 września, "czyli wtedy, kiedy będzie wiadomo, jak realnie wygląda sytuacja przeciwpowodziowa".

Według budżetu na 2012 r. środki na wzrost wynagrodzeń dla niektórych służb mundurowych (w sumie ponad 76 mln zł) mają pochodzić z rezerwy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Podwyżki nastąpią 1 października 2012 r., jeśli do tego czasu nie dojdzie do nadzwyczajnych sytuacji, wskutek których pieniądze z tej rezerwy zostałyby wykorzystane.